Sò huyết Nhật

580,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW