Hào Nhật Shirako và trứng cá hồi

250,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW