Đầu cá hồi nướng

220,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW