Bò cuộn nấm kim châm

400,000đ

Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW