Bò cuộn kim châm

400,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW